Chương trình giáo dục

Education Programme

Pre - Nursery

Pre-Nursery 1 ( Lứa tuổi 15 - 24 tháng).

Nursery 1

Nursery 1 (Dành cho bé 3-4 tuổi).

Kindergarten

Kindergarten (Dành cho bé 5-6 tuổi).

Pre - Nursery 2

Pre-Nursery 2 ( Lứa tuổi 25 - 36 tháng).

Nursery 2

Nursery 2 (Dành cho bé 4 - 5 tuổi).

Extracurricular

Chương trình học ngoại khóa

Giá trị cốt lõi

Our Value

Thông tin

Mục tiêu của Eduplay Garden

Our Missions

Tin tức

News

Get Started

Trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden Hà Nội

Tòa B, Vinaconex 1
289A, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội.
Freephone: 090 459 11 88
Telephone: 04 38 33 53 33
FAX: ..........

E-mail: info@eduplaygarden.edu.vn