Ban giám hiệu

Hiệu trưởng 

Ms. Nguyễn Thị Thu Hiền

  • Cử nhân Sư phạm mầm non
  • Có kinh nghiệm hơn 17 năm trong môi trường song ngữ, quốc tế
  • Được Hiệp hội mầm non Singapore đào tạo và cấp chứng nhận

28634524401_0a6b3efbc7_k

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

Ms. Dương Thị Bảo Châu

  • Cử nhân Cao đẳng Sư phạm mầm non
  • Có kinh nghiệm hơn 15 năm trong môi trường chất lượng cao
  • Được Hiệp hội mầm non Singapore đào tạo và cấp chứng nhận

28096792343_539aefb30f_k

Loading Facebook Comments ...

No Comments Yet.

Leave a comment