Sứ mệnh

Trường Mầm non Song ngữ Eduplay Garden tiên phong ứng dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến song ngữ Việt – Anh và công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, nuôi dưỡng những tài năng nhỏ trở thành công dân toàn cầu.

Comments are closed.